"Nie bójmy się zmian - realizujmy wspólnie wyzwania"

Rekomendacje

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za głosy poparcia i zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Mam nadzieję, że jako Dziekan sprostam Waszym oczekiwaniom i wspólnie uda nam się przywrócić Adwokaturze należną jej pozycję społeczną. Poniżej wskazuję listę osób, które rekomenduję na Członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie:

 1. adw. Bartosz Grohman
 2. adw. Włodzimierz Barański
 3. adw. Andrzej Lagut
 4. adw. Łukasz Chojniak
 5. adw. Katarzyna Przyłuska – Ciszewska,
 6. adw. Jerzy Naumann
 7. adw. Agnieszka Błażowska
 8. adw. Robert Rynkun – Werner
 9. adw. Anna Czepkowska
 10. adw. Michał Szpakowski
 11. adw. Katarzyna Wojarska – Aleksiejuk
 12. adw. Łukasz Bąk
 13. adw. Joanna Targowska – Zalewska
 14. adw. Katarzyna Sękowska
 15. adw. Bartosz Kownacki

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury:

 1. adw. Tadeusz Wiatrzyk,
 2. adw. Anisa Gnacikowska
 3. adw. Krzysztof Boszko,
 4. adw. Andrzej Michałowski
 5. adw. Magdalena Fertak
 6. adw. Grzegorz Majewski
 7. adw. Zbigniew Banaszczyk
 8. adw. Radosław Baszuk
 9. adw. Rafał Dębowski
 10. adw. Maciej Łaszczuk
 11. adw. Ziemisław Gintowt
 12. adw. Katarzyna Przyłuska – Ciszewska
 13. adw. Bartłomiej Pięta
 14. adw. Agnieszka Bykowska – Giler
 15. adw. Jacek Brydak
 16. adw. Anna Madejowska
 17. adw. Katarzyna Roguś
 18. adw. Monika Rajska
 19. adw. Mariusz Woliński
 20. adw. Waldemar Gujski
 21. adw. Piotr Kruszyński
 22. adw. Leon Krysztofowicz
 23. adw. Zygmunt Olchowicz
 24. adw. Wojciech Machała
 25. adw. Antoni Borkowski
 26. adw. Krzysztof Wąsowski
 27. adw. Bartosz Grohman
 28. adw. Włodzimierz Barański
 29. adw. Andrzej Lagut
 30. adw. Łukasz Chojniak
 31. adw. Jerzy Naumann
 32. adw. Agnieszka Błażowska
 33. adw. Krzysztof Komorowski
 34. adw. Anna Borkowska
 35. adw. Grzegorz Rybicki
 36. adw. Katarzyna Sękowska
 37. adw. Robert Rynkun – Werner
 38. adw. Bartosz Kownacki
 39. adw. Agnieszka Szczęsna – Krajewska
 40. adw. Kamila Podwapińska
 41. adw. Mariusz Heleniak

Z poważaniem

adwokat Paweł Rybiński