Rzeczy, które powinieneś, a których nie powinieneś mówić jako lider

Jako lider ponosisz odpowiedzialność. Odpowiedzialność ta polega na inspirowaniu swojego zespołu do osiągania doskonałości i dbaniu o jego morale w środowisku biurowym.

Dobry lider wie, jak komunikować się w najlepszy możliwy sposób, a częścią tego jest zrozumienie, jak rozmawiać z różnymi pracownikami w sposób, na który najlepiej zareagują. Pamiętaj, że każdy człowiek jest inny i inaczej reaguje na słowa, ton głosu i mowę ciała. Zrozumienie członków swojego zespołu pomoże Ci za każdym razem osiągnąć właściwy rezultat.

Przywództwo nie polega na siedzeniu w luksusowym gabinecie, delegowaniu zadań i nie rozmawianiu z zespołem w cztery oczy, ale na wejściu tam i zrozumieniu codziennej pracy. Chodzi o to, aby poznać poziom morale w swoim zespole i wiedzieć, jak radzić sobie z problemami, które mogą się pojawić.

Jeśli powiesz coś niewłaściwego, możesz łatwo sprawić przykrość jednemu pracownikowi, co może następnie rozprzestrzenić się na resztę biura. Zanim się obejrzysz, będziesz miał na głowie bunt! Może to spowodować odejście pracowników, a w konsekwencji utratę wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników. Krótko mówiąc, skuteczne przywództwo ma kluczowe znaczenie.

Aby pomóc Ci przezwyciężyć powszechne pułapki, zapoznaj się z tym filmem, który przedstawia 10 błędów w przywództwie, których należy unikać za wszelką cenę.

Oczywiście ogromną rolę w przywództwie odgrywa komunikacja, a to oznacza, że trzeba wiedzieć, co mówić, a czego nie mówić. Zachęcanie do działania to ogromna część podnoszenia morale, a to oznacza używanie zwrotów, które zwiększają motywację. Słowa takie jak "my" zamiast "ty" pomagają stworzyć atmosferę pracy zespołowej i dają poczucie, że pracownicy nie są sami. Niezwykle ważne są także regularne pochwały i pozytywne wypowiedzi. Zbytnie epatowanie negatywizmem, przygnębieniem i smutkiem po prostu obniża morale, a to nie przysparza pomysłów przy stołach nowoczesnego zarządu!

Być może łatwiej jest zrozumieć, czego nie należy mówić jako lider. Na przykład, wytykanie komuś błędu na oczach wszystkich nie jest dobrym rozwiązaniem. Informacje zwrotne powinny być przekazywane w formie konstruktywnej krytyki, tzn. w sposób, który nakreśla problem, ale także wskazuje pracownikowi lepszy sposób jego rozwiązania. Oznacza to również podkreślenie tego, co pracownik zrobił dobrze i zachęcenie go do dalszych prób.

Informacje zwrotne nigdy nie powinny być całkowicie krytyczne lub negatywne i nigdy nie powinny być przekazywane publicznie. Jeśli oznacza to poproszenie pracownika, aby odszedł od biurka i spotkał się z Tobą w Twoim biurze na krótką pogawędkę, to jest to o wiele lepsze niż rozmowa przy stole w sali konferencyjnej!

Liderzy powinni również pamiętać imiona członków swojego zespołu, ale unikać przezwisk. Trzeba być na tyle blisko zespołu, aby wiedzieć, co się w nim dzieje, znać wszystkich i ich mocne strony, ale trzeba też zachować dystans. Pozwala to na podejmowanie bardziej przejrzystych decyzji i przekazywanie informacji zwrotnych w najlepszy możliwy sposób.

Śmianie się z tego, co zrobił lub powiedział pracownik, wygłaszanie obraźliwych uwag lub naciąganie kogokolwiek nie jest dobrym rozwiązaniem i nie stawia Cię w najlepszym świetle jako lidera lub człowieka. Pamiętaj, że musisz dawać przykład, a to oznacza traktowanie wszystkich sprawiedliwie i z szacunkiem. Postępując w ten sposób, zyskasz szacunek w zamian, a proces ten przyniesie obopólne korzyści.

Lider musi być kimś, na kim wszyscy się wzorują i kto czuje się dla nich inspiracją. Z Twojej strony oznacza to traktowanie wszystkich jak ludzi, a nie jak numerów na liście płac. Jeśli uda Ci się to osiągnąć, pracownicy będą czuli się bardziej skłonni do zwracania się do Ciebie w razie problemów, a konflikty będą o wiele łatwiejsze do rozwiązania, po prostu dlatego, że pracownicy będą Cię szanować.

Oczywiście przywództwo to nie tylko wiedza o tym, co mówić, a czego nie mówić, ale także zrozumienie kluczowego znaczenia komunikacji.

Inni użytkownicy czytali również